Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Hans Zimmer

Hans Zimmer

Tiểu sử

  • Được biết đến: Sound
  • Sinh nhật: 1957-09-12
  • Nơi Sinh: Frankfurt am Main, Germany
  • Còn được Biết đến Như: Ханс Циммер, Ганс Ціммер, ฮานซ์ ซิมเมอร์

Danh Sách Phim Của Hans Zimmer